За нас

Екипът на ФСК АДИД ООД има дългогодишен опит в областта на счетоводството, а също така и в много сфери на реалния стопански живот – производство, външна и вътрешна търговия, други услуги, строителство.

Дейността ни е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база, третираща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводството, данъчното облагане и осигуряването.

Своевременно се информираме за настъпилите промени в законодателството и изискванията на компетентните органи като за целта ни помагат новите информационни технологии, on-line достъпа ни до релевантни бази данни и създадените във фирмата  информационни масиви. Това позволява на екипа ни да реагира адекватно на възникналите счетоводни  и стопански  казуси.

Целта ни е посредством усъвършенствуване процесите на счетоводното обслужване – информационни, комуникационни, документооборота, на обработката и внедряването на методите на информационно обслужване – да Ви предоставим отлично качество на счетоводните услуги, което, съчетано с индивидуалния подход към всеки клиент да пести  максимално Вашето време, необходимо за Вашия бизнес.

С голямо задоволство от клиентите ни се посрещнаха съпортните въвеждащи консултации за начинаещи бизнесмени, свързани с цялостната дейност на фирмата.

С течение на времето всичко това превърна ФСК АДИД от обслужваща фирма в един желан партньор на много фирми.